PHDR. ILONA PRESLOVÁ

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé: konzultace – poradenství – krizová intervence – psychoterapeutická péče – supervize

Způsob práce

Na naše první setkání se není třeba nijak zvlášť připravovat. Vzájemně se pokusíme zmapovat vaše aktuální potíže a najít možné řešení a pomoc. Doporučím vám počet dalších případných setkání, ale vždy záleží na naší oboustranné domluvě a vaší potřebě další péče.

Někdy klienti přicházejí jen na jednorázovou konzultaci – např. žádají zpětnou vazbu, mají potřebu se v problému zorientovat a zjistit, jak dál postupovat v dané problematice. Někdo potřebuje trochu času se rozmyslet, zda se chce svým potížím věnovat intenzivněji, což je zcela pochopitelné.

Řada lidí má potíže s tím, aby o sobě začali spontánně mluvit nebo své problémy nedokáží dobře vyjádřit. Tomu velmi dobře rozumím. Záleží jen na vás, o čem budete chtít mluvit či uvítáte pomocné otázky.

V případě potřeby vám zprostředkuji adekvátní, a díky dlouholeté praxi, kontaktům a zkušenostem v oboru, i další potřebnou, např. psychiatrickou či jinou péči.

Diskrétnost a respekt k soukromému charakteru sdělených informací je podstatou mé práce.

Vzhledem k tomu, že služby jsou hrazeny přímou platbou, je plně zaručena mlčenlivost ohledně veškerých sdělených informací, čehož využívají často klienti z různých osobních důvodů.

Je možné využít nabízených služeb i zcela anonymně.