PHDR. ILONA PRESLOVÁ

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé: konzultace – poradenství – krizová intervence – psychoterapeutická péče – supervize

Lektorská a supervizní činnost

Supervize

Supervize je určena všem pomáhajícím profesím, a je to spolupráce supervizora a supervidovaného (případně celého týmu) nad tím, aby klienti/pacienti dostali co nejkvalitnější péči a zároveň, aby se pracovník cítil dobře a nevyčerpal se. Nejde o kontrolu kvalitu práce na pracovišti ani konkrétního člověka, nejde ani o psychoterapii. Jde o podporu profesionálního růstu a zároveň o péči o konkrétní pracovníky a pracoviště. Domnívám se, že supervize nám má přinést lepší pocit a atmosféru, a tak větší chuť do práce.

Po vzájemné dohodě lze supervizi zaměřit na různé oblasti podle potřeb a zakázky zadavatele. Je určena pro pomáhající profese, pro pracovníky zdravotnických, sociálních, školních a výchovných zařízení, management v státním i nestátním sektoru.

  • Případová – práce s jednotlivcem nebo skupinou týkající se konkrétního klienta, případu nebo situace.
  • Profesionální rozvoj pracovníků a týmů
  • Rozvoj a podpora týmu
  • Supervize managementu a stylu vedení
  • Supervize tréninková – pro frekventanty výcviku
  • Kazuistické semináře
  • Balintovské semináře

Formy supervize

  • Individuální
  • Skupinová
  • Týmová

Veškeré informace z průběhu supervizních setkání i sdělená fakta a výstupy jsou důvěrné. Pokud zadavatel žádá zprávu, je vždy konzultována se supervidovaným týmem.