PHDR. ILONA PRESLOVÁ

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé: konzultace – poradenství – krizová intervence – psychoterapeutická péče – supervize

A s čím za mnou můžete přijít a co se spolu pokusíme vyřešit?

Nabízené služby:

 • Konzultace pro dospělé a dospívající
 • Psychoterapeutické poradenství a péče – krátkodobé i dlouhodobé
 • Krizová intervence
 • Práce s jednotlivci, páry i rodinami
 • Psychologické poradenství
 • Nácvik relaxačních cvičení a asertivního chování
 • Fytoterapie – poradenství

Nejčastější témata:

 • Problémy v partnerských a rodinných vztazích
 • Otázky závislosti na alkoholu, drogách, lécích, patologickém hráčství, práci aj. (ambulatní léčba, doléčování)
 • Pomoc v obtížných životních situacích
 • Úzkosti, deprese a emoční problémy
 • Stres, vyčerpání a následky
 • Konzultace a komplexní péče pro rodinné příslušníky a blízké závislých osob
 • Výchovné problémy a otázky dospívání
 • Pomoc, příprava a doprovázení v oblasti náhradní rodinné péče
 • Profesní obtíže – profesní orientace, vztahy na pracovišti, syndrom vyhoření
 • Pocity životního neuspokojení, hledání smyslu a stability
 • Nízké sebevědomí a sebedůvěra
 • Specifické problémy jako např. zneužívání, šikana, poruchy příjmu potravy
 • A jiné…žádný problém není malý, podstatné je, že se vám s ním špatně žije…