PHDR. ILONA PRESLOVÁ

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé: konzultace – poradenství – krizová intervence – psychoterapeutická péče – supervize

Podmínky, ceník služeb

Standardní doba konzultace je 55 minut. V případě potřeby lze dohodnout časově delší setkání ( 1,5 až 2 hodiny).

Cena hodinové individuální konzultace je 800,- Kč.

Cena párové a rodinné konzultace je 1 000,- Kč. 

V případě nadstandardních služeb, např. v případě nutné krizové intervence, mimo pracovní dny, v místě klienta aj. je cena dohadována individuálně. Cena za telefonické (skype) či mailové poradenství je dohodnuta předem v závislosti na délce a frekvenci kontaktů, v zásadně je však stejná jako u osobních konzulatcí.

V případě neomluvené konzultace či zrušené později než 24 hodin předem je nutno uhradit částku v plné výši.

 ———————–

Cena supervize je závislá na druhu, rozsahu a příjemci poskytované služby: od 1000,- Kč (např. neziskové organizace) za hodinu.

U skupinové supervize výcvikové je cena dohadována v závislosti na počtu účastníků a počtu hodin.

Cena za přednáškovou a lektorskou činnost je vždy věcí dohody mezi zadavatelem a lektorem.