PHDR. ILONA PRESLOVÁ

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé: konzultace – poradenství – krizová intervence – psychoterapeutická péče – supervize

Snažím se přirozeně propojit různé pohledy a metody psychologie a dalších příbuzných oborů a vidět člověka ve všech jeho vrstvách a aspektech.

absolvované vzdělání

 • Filozofická fakulta Karlovy univerzity, obor psychologie
 • Rigorózní zkouška FF UK
 • Balintovský výcvik ve skupinové psychoterapii (tříletý)
 • Psychoterapeutický výcvik SUR (pětiletý)
 • Výcvik v integrativní supervizi Českého institutu pro supervizi
 • Řada seminářů a vzdělávacích kurzů
 • Farmaceutická fakulta UK – specializační program Léčivé rostliny

praxe

 • Výzkumný ústav psychiatrický – dnešní Psychiatrické centrum, Praha
 • Protialkoholní oddělení Fakultní nemocnice , Praha, tzv. Apolinář
 • Ordinace pro závislosti, Pedagogická fakulta
 • Poradna pro rodiče dětí ohrožených drogou, Praha 4,
 • Sananim z.ú., odborný garant, vedoucí, (dosud)
 • Soukromá psychologická praxe (2003 – dosud)
 • Odborný asistent 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • Spolu dětem o.p.s.-dříve OPS při Nadaci T.Maxové,odborná garance, supervize

členství a další odborné aktivity

 • Český institut pro supervizi, Českomoravská psychologická společnost
 • autorka či spoluautorka článků, sborníků a materiálů (spoluaut. Etické otázky v psychologii, sborníky aj.) v oblasti psychologie, publikace v odborných (např. Čs.psychologie, Adiktologie, Sexuologie, Psychologie heute) i populárních časopisech a publikacích
 • spolupráce a odborné konzultace s Českou televizí a Českým rozhlasem (např. Rodina a škola, Sama doma, Diagnóza F), http://www.sancedetem.cz aj.
 • aktivní účast a odborná garance řady odborných mezinárodních konferencí
 • osvědčení Ministerstva zdravotnictví k výkonu adiktologa bez odborného dohledu
 • externí spolupracovník Magistrátu hl.města Prahy
 • externí lektor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • lektor kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči
 • supervizor v řadě státních i nestátních organizací v ČR (např. OSPOD, azylové domy, dětské domovy, adiktologické služby, nízkoprahové služby, zdravotnictví, sociální oblast aj.)