PHDR. ILONA PRESLOVÁ

Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé: konzultace – poradenství – krizová intervence – psychoterapeutická péče – supervize

Kontakt

Konzultace probíhají na adrese:
Praha 1, Revoluční 13, 5.patro – vlevo (výtah)
Veškeré konzultace jsou možné pouze po předchozím objednání. Objednat se můžete buď telefonicky na čísle: 603 291 595
nebo na e-mail: ilona.preslova@seznam.cz

V případě nutnosti či opodstatněnosti je možné domluvit setkání i mimo výše uvedenou adresu. V odůvodněných případech lze konzultace realizovat i formou písemnou, telefonickou či mailovou (např. při pobytu v zahraničí), vždy je však lepší volit osobní formu.

Skype: ilonapreslova